Herken je dit?

Jij gelooft in goede dialogen: om samen te zien wat er onder de oppervlakte speelt, wat zich aandient in de toekomst, en welke stappen we kunnen zetten.

Generative scribing use 1.png

...Generative scribing en systems scribing is een manier om bij die dialogen het onzichtbare zichtbaar te maken!

Hieronder enkele voorbeelden, en meer uitleg:

Visueel-verslag-Pakhuis-De-Zwijger-01-09-2021.jpg
VPTU co-sensing Rooske.jpg
GAIA_20210401_Scribing_BLUEversion_EN_Ro
"live tekenaar" Rooske Eerden Scratch Graphics remotegenerative scribing graphic recording online visual harvesting collective resonance
GAIA_20200522_Scribing_EN_RooskeEerden.j
GaiajourneyNL 1-4-2020 Scribing.jpg
GAIA_20200424_Scribing_EN_Rooske.jpg
whole system.jpg
Rooske scribing.jpg
fire of the field.jpg
land use.jpg
IMG_20200309_131731.jpg
Visual presencing exercize may 2020.jpg
when we turn towards each other.jpg
generative scribing
Wat is het?

De termen 'generative scribing' en 'systems scribing' zijn bedacht door een kunstenaar en trainer die mij erg inspireert: Kelvy Bird.

Het is een speciale manier van visueel verslag (en gaat eigenlijk over een diepere vorm van luisteren). Het doel is zichtbaar maken wat er in een groep leeft, en wat mogelijk nog verborgen is. Mensen kunnen dan letterlijk hun eigen systeem zien.

In haar gelijknamige boek omschrijft Kelvy generative scribing als volgt: ".... to 'presence' what a group or a social system wants to express, and then make it visible." "...the drawing establishes connections within content, aids with insight, and supports decision making".

 

De tekening kan inzicht bieden en invloed kan hebben op wat er gebeurt in een groep, terwijl het proces aan de gang is. Ook kan de tekening aan het einde van een bijeenkomst gebruikt worden als hulpmiddel, om met elkaar te reflecteren op wat de tekening oproept. 

Dit kan zowel analoog als digitaal. Ik geloof zelfs dat een tekening op een computer scherm bijvoorbeeld makkelijker te zien is voor alle deelnemers, dan een tekening die veraf in de zaal aan de muur hangt.

Bij deze vorm van visuele ondersteuning is het overigens nog steeds zo dat de groep wordt geleid in het gesprek door een aparte trainer/gespreksleider. De tekenaar is dan 'de 2e persoon', net als bij een Graphic Recording.

Generative scribing use 3.png
Generative scribing use 2.png

Een voorbeeld: Vaak hebben de meest dominante mensen veel invloed op het gesprek en het resultaat, of bevinden de meeste meningen zich in een bepaalde hoek...

...een tekening kan de aandacht vestigen op interessante 'openingen', en zo de dialoog ondersteunen om naar een ander niveau te bewegen en nieuwe opties te onderzoeken.

In het volgende interview legt Kelvy op een simpele manier uit wat generative scribing is (eerste 2 minuten):

Juni 2019 heb ik deelgenomen aan de "Visual Practice Workshop" van het Presencing Institute (trainers kelvy Bird en Alfredo Carlo). En in oktober 2019 heb ik meegedaan aan het Systems Scribing Lab. Ik voel me heel enthousiast over wat ik daar geleerd heb (o.a. het luisteren met compassie was belangrijk voor mij), en heb erg veel zin om het in praktijk te brengen! 

Ik zou het gaaf vinden om nieuwe samenwerkingen te creeeren met mensen of organisaties, die ook de geweldige waarde zien van generative scribing en systems scribing, liefst bij bijeenkomsten waar belangrijke ecologische/sociale/spirituele thema's aan bod komen. Zodat ik met mijn werk kan bijdragen aan de transitie waar we als maatschappij middenin zitten (van 'ego' naar 'eco').

Heb jij interesse om jouw organisatie en mij de kans te geven om te kijken hoe dit kan bijdragen aan jouw bijeenkomst? Ik kom graag met je in contact!

Thanks! Message sent.

Meer info:

Kelvy Bird werkt als 'scribe' (een naam voor visueel verslaglegger) in de VS en over de hele wereld, en is o.a. verbonden aan het Presencing insitute. Dit instituut gebruikt "Theory U" van Otto Scharmer als framework. Het is gericht op wat goed is voor de menselijke samenleving als geheel, en gaat o.a. over "presencing", wat wordt omschreven als "the blending of sensing and presence, a means to connect from the Source of the highest future possibility, and to bring it into the now". 

Nog meer weten?

Kijk eens op deze websites:

De website van Kelvy Bird

Info over het boek "Generative Scribing" (aanrader, ook voor niet-tekenaars!)

Presencing institute