© 2018 by Scratch Graphics

Herken je dit?

Je bent een trainer/facilitator, en je wilt een groep begeleiden...

...om beter samen te werken

...om de diepere lagen zichtbaar te maken

...om een 'systeem' zichtbaar te maken, en zo meer opties te creeren om ermee te werken

Generative scribing en systems scribing kan hierbij helpen!
generative scribing
generative scribing
generative scribing
generative scribing
Wat is het?

De term generative scribing is bedacht door een kunstenaar en trainer die mij erg inspireert: Kelvy Bird.

Het is een speciale manier van visueel verslag (en gaat eigenlijk over een diepere vorm van luisteren). Het kan de samenwerking in een groep vergroten, door naar de oppervlakte te brengen van wat er in een groep leeft, en wat mogelijk nog verborgen is. Een 'systeem' kan zo meer zichtbaar worden gemaakt.

In haar gelijknamige boek omschrijft zij generative scribing als volgt: ".... to 'presence' what a group or a social system wants to express, and then make it visible." "...the drawing establishes connections within content, aids with insight, and supports decision making".

 

Dit kan ik als tekenaar doen, o.a. door nieuwsgierigheid en awareness in te zetten (open mind), onbevooroordeeld en met compassie te luisteren en te verbinden (open heart), en 'laten komen wat er komt' en met moed keuzes te maken (open will).

Een belangrijk kenmerk is dat wat er getekend wordt, inzicht kan bieden en invloed kan hebben op wat er gebeurt in een groep, terwijl het proces aan de gang is. De deelnemers hebben namelijk goed zicht op wat er getekend wordt, en dit kan het denken, voelen, en het gesprek beinvloeden. Dus de tekening is niet alleen achteraf, maar ook tijdens de bijeenkomst van waarde.

Bij deze vorm van visuele ondersteuning is het overigens nog steeds zo dat de groep wordt geleid in het gesprek door een aparte trainer/gespreksleider. De tekenaar is dan 'de 2e persoon', net als bij een Graphic Recording.

Een voorbeeld: Vaak hebben de meest dominante mensen veel invloed op het gesprek en het resultaat, of bevinden de meeste meningen zich in een bepaalde hoek...

...een tekening kan de aandacht vestigen op interessante 'openingen', en zo de dialoog ondersteunen om naar een ander niveau te bewegen en nieuwe opties te onderzoeken.

In het volgende interview legt Kelvy op een simpele manier uit wat generative scribing is (eerste 2 minuten):

Juni 2019 heb ik deelgenomen aan de "Visual Practice Workshop" van het Presencing Institute (trainers kelvy Bird en Alfredo Carlo). En in oktober 2019 heb ik meegedaan aan het Systems Scribing Lab. Ik voel me heel enthousiast over wat ik daar geleerd heb (o.a. het luisteren met compassie was belangrijk voor mij...), en heb erg veel zin om het in praktijk te brengen! 

1 van mijn doelen daarin is, om nieuwe samenwerkingen te creeeren met mensen of organisaties, die ook de geweldige waarde zien van generative scribing en systems scribing, liefst bij bijeenkomsten waar belangrijke ecologische/sociale/spirituele thema's aan bod komen. Zodat ik met mijn werk kan bijdragen aan de transitie waar we als maatschappij middenin zitten (van 'ego' naar 'eco').

Heb jij interesse om jouw organisatie en mij de kans te geven om te kijken hoe dit kan bijdragen aan jouw bijeenkomst? Ik kom graag met je in contact!

Meer info:

Kelvy Bird werkt als 'scribe' (een naam voor visueel verslaglegger) in de VS en over de hele wereld, en is o.a. verbonden aan het Presencing insitute. Dit instituut gebruikt "Theory U" van Otto Scharmer als framework. Het is gericht op wat goed is voor de menselijke samenleving als geheel, en gaat o.a. over "presencing", wat wordt omschreven als "the blending of sensing and presence, a means to connect from the Source of the highest future possibility, and to bring it into the now". 

Nog meer weten?

Kijk eens op deze websites:

De website van Kelvy Bird

Info over het boek "Generative Scribing" (aanrader, ook voor niet-tekenaars!)

Presencing institute